Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ortaklık Yapımız

Ortağın Adı/Unvanı Grubu Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
Murat GÜLER A 15.001.000 7,65
Murat GÜLER B 85.249.000 43,49
Güler Yatırım Holding A.Ş. B 29.750.000 15,18
Halka Açık Kısım 66.000.000 33,67
TOPLAM 196.000.000 100,00