Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ortaklık Yapımız

Ortağın Adı/Unvanı Grubu Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
Murat GÜLER A 15.001.000 7,65
Murat GÜLER B 46.249.000 23,60
Güler Yatırım Holding A.Ş. B 23.900.000 12,19
Halka Açık Kısım 110.850.000 56,56
TOPLAM 196.000.000 100,00

* A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin bağımsız üyeler dışındaki 4 üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.