Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ücret Politikası

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK veya Kurul”) Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur. SPK’nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde oluşturulması gereken Yönetim Kurulu komiteleri arasında Ücret Komitesi de yer almakta olup, Yönetim Kurulu bünyesinde ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulmadığı takdirde Kurumsal Yönetim Komitesi Ücret Komitesinin de görevlerini yerine getirebilmektedir. Ücret Komitesi’nin görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulu kararı ve yapılandırması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Ücret Politikası | Pardus Girişim