Skip to content Skip to footer

Mevcut Yatırımlarımız

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ (DMR)

Şirket Hakkında Genel Bilgi: DMR Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret AŞ’nin üretim operasyonlarını yürütmek üzere 2005 yılında kurulmuş olup, Samandıra/Sancaktepe’de bulunan 3600 m2 kapalı alana sahip fabrikasında başlıca simit, poğaça, açma börek gibi pişmiş yarı pişmiş ürün imalatı ve satışı faaliyetleri ile iştigal eden unlu mamüller tedarikçisi olup, ambalajlı donuk ürünler ihracatında da her geçen yıl ciroları artırmaktadır.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ
Şirket Hakkında Genel Bilgi: Arf Bio 2016 yılında Ankara’da kurularak yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket İzmir/Ödemiş ilçesinde yer alan 4,8 MW kurulu gücündeki biyogaz tesisi ile büyükbaş hayvan atığı ile çeşitli bitkisel/hayvansal girdileri (mısır silajı, patates yeşili vb.) kullanarak elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Arf Bio Ödemiş’te bulunan biyogaz tesisinde organomineral gübre üretim tesisi yatırımına da başlamış olup, gübre tesisi ile birlikte mevcut tesisi entegre bir yapıya kavuşmuştur.
Turknet İletişim Hizmetleri AŞ (Turknet) 

Şirket Hakkında Genel Bilgi: Turknet 1995 yılında kurulmuş olup, telekom pazarında bireylere ve çeşitli büyüklükteki kurumlara telefon, toplu internet, Özel Sanal Ağ (IP MPLS VPN), veri merkezi ve barındırma hizmetleri sunmaktadır. Yerel, ulusal ve uluslararası bağlantılar için büyük ölçekli fiber optik kablo tesis yatırımları ile yüksek kalite ve güvenilirlikli hizmet sunmayı hedeflemektedir.

ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Erham)

Şirket Hakkında Genel Bilgi: ASY Enerji 2013 yılında kurulmuş olup, ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, işletmelere kiralamak, üretilen elektrik enerjisinin müşterilere satışını sağlamaktır. Şirket yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinden elektrik üretimi alanında faaliyet göstermekte olup mevcut durumda Ankara, Denizli, Isparta, Kayseri, Konya, Mersin, Muğla, Niğde ve Osmaniye’de yer alan Güneş Enerjisi Santralleriyle temiz, kaliteli ve yeterli düzeyde enerji temini hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Non Nocere Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.
Şirket Hakkında Genel Bilgi: Non Nocere, 20.12.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil olunarak kurulmuştur. Bir cerrahi eğitim platformu olan Non Nocere, sanal bir anatomi ve patoloji laboratuvarı ve çok yönlü bir özel ders ortamı sağlayan ve cerrahi eğitimi geliştirme vizyonuyla herhangi bir eğitim müfredatına ek olabilecek sanal bir ameliyathaneden oluşmaktadır. Non Nocere Projesi’nin oluşturulma gerekçesi, cerrahi eğitim kalitesinin yükseltilmesi, uygun maliyetlerle eğitim fırsatlarının yaratılması, cerrahi eğitimdeki gelişimin ve performansın daha ölçülebilir hâle getirilmesi, cerrahi eğitim alan hekimlerin bilgi, beceri ve tecrübelerinin artırılması ve merkezi olmayan bir eğitimin mümkün kılınması amacıyla ülkemizde ve Dünya’da katma değeri yüksek bir çözüm üretmektir. Bu bağlamda tıp alanında öncelikli olarak cerrahi eğitimde sanal gerçeklik (SG) teknolojisi kullanan bir eğitim platformu geliştirilmiştir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-Investment 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

GSYF Hakkında Genel Bilgi: Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-Investment 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ana yatırım stratejisi; Türkiye’de ve (mevzuatın izin verdiği ölçüde) yurt dışında sürdürülebilir büyüme, yüksek karlılık ve nakit yaratma potansiyeli olan, kendine özgü alanlarda rekabetçi ürün, hizmet veya teknoloji sağlayan, yerel ve global pazarda lider olmayı hedefleyen girişim şirketlerine ve bu amaçla kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonlarına ortak olarak, bu şirketlerin ve fonların yıllar içindeki değer kazancından fona getiri sağlamaktır. Fon, temel strateji olarak diğer girişim sermayesi yatırımcıları ile beraber yatırım (co-investment) yapmayı hedeflemekle birlikte, fırsat olarak görülen likiditesi yüksek (IPO öncesi) fırsatları da değerlendirebilecektir.

A1 Eğitim ve Filo Kiralama A.Ş.

08.12.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescil edilerek 50.000.000.-TL ödenmiş sermaye ile kurulmuş olup, şirketin ana faaliyet konusu motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması başta olmak üzere, konusuyla ilgili her seviye ve türde eğitim vermek, kurs ve seminer düzenlemektir.

RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

GSYF Hakkında Genel Bilgi: RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu; halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken devlet garantisi altında yenilenebilir enerji yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan anonim ve limited şirketlere yatırım yapmak üzere kurulmuştur.

Scala Yayıncılık

Şirket Hakkında Genel Bilgi: Scala Yayıncılık yönetim, finans ve uluslararası piyasalara ilişkin güçlü listesiyle büyüyerek zaman içinde yatırım klasiklerinin yanı sıra edebiyat, tarih, şiir, bilim ve ilk gençlik kitaplarıyla alanlarını daha da genişletti. Scala Yayıncılık, 2021 yılında Platin Dergisi İş Kitapları Ödülleri’nde “Yılın Yayınevi” ödülüne layık görülürken, 2022 yılında ise Birleşik Krallık merkezli The Corporate Live Wire Platformu İş Dünyasına odaklı ödül organizayonu Prestige Awards’un jürisi tarafından “Türkiye’nin En İyi Kitap Yayıncısı” seçildi.

Kartal Yenilebilir Enerji Üretim A.Ş.

Şirket Hakkında Genel Bilgi: Kartal Yenilebilir Enerji Üretim AŞ (eski unvanı H15 Solar Enerji ve Üretim San. ve Tic. AŞ) 2014 yılında İstanbul’da kurulmuş olup, ana faaliyet konusu güneş enerjisi santrallerinden elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektriğin dağıtım şirketlerine Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında satışıdır. Şirket yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinden elektrik üretimi alanında faaliyet göstermekte olup, mevcut durumda Ankara, Antalya, Aksaray, Denizli, Konya, Manisa ve Sivas’ta yer alan güneş enerjisi santralleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir.