Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla çalışmalar yapar.
Riskin Erken Saptanması Komitesi | Pardus Girişim