Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Denetim Komitesi

Denetimden Sorumlu Komite şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol ile iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Denetim Komitesi | Pardus Girişim