Skip to content Skip to footer

Sıkça Sorulan Sorular

Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi alanında faaliyet göstermek için düzenlenmiş yatırım ortaklıklarıdır. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının anonim şirket statüsünde kayıtlı sermaye sistemine tabi olacak bir şekilde kurulması gerekmektedir. Yani Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının tanımını özetlemek gerekirse Sermaye Piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecek diğer haklar ve varlıklardan oluşan portföyü yönetmek ve geliştirmek amacıyla kurulan aynı zamanda payları ihraç etme esası üzerine kurulan sözleşme değişikliklerine bağlı olarak da dönüşümü söz konusu olan aynı zamanda da Sermaye Piyasası Kanunu’nun 48. Maddesine bağlı ve bu sınırlar içerisinde hareket eden ve yine Sermaye Piyasası Kuruluşlarından izin alarak hareket eden bir Sermaye Piyasası kurumudur. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları GSYO olarak adlandırılır. Kayıtlı sermayeler ile kurulan ve sermayeleri girişim sermayesi ortaklığına dahil olanlara yöneten bir tip ortaklık söz konusudur. GSYO aynı zamanda bir yatırımcı olarak da adlandırılabilir çünkü sermaye çıktıları ortaklıklarda kullanılır. Yani girişim sermayesi ortaklıklarından yıl sonunda kar sağlamış durumda olan yatırımcı elde edilen bu karı ortaklarına temettü olarak dağıtabilir böyle olduğunda da döngü başlamış olur. Girişim Sermayesi ortakları girişim sermayesi yatırımlarına portföy değerlerinin en az %50 si Kadar yapmak zorundadır. Bu kaide aşıldığı takdirde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulur ve gerekli uyarılar eşliğinde ortaklık durumu incelenir.

 1. Girişim şirketlerine yatırım sağlamak.
 2. Girişim şirketlerinin yönetimlerine katılabilme hakkına sahiptirler.
 3. Türkiye de kurulan girişim şirketlerine yatırım yapmak şartı ile yurt dışındaki girişim fonlarına yatırım yapabilirler.
 4. Türkiye’ de girişim sermeyasi üzerine danışmanlık vermek üzere yurt içi veya yurt dışı ayırt etmeden kurulu herhangi bir danışmanlık şirketine özgürce ortak olabilirler.
Büyüme potansiyeli olan yeni fikirlere sahip girişimcilere finansman ve deneyim aktarımı sağlayan, sermayedarlara ise uzun vadede yüksek getiri vaat eden alternatif bir yatırım yöntemidir.

Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları;

  1. SPK’nın ilgili Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde şirketlere yatırım yapabilirler.
  2. Şirketlerin yönetimine katılabilir, danışmanlık hizmeti verebilirler.
  3. Portföylerini çeşitlendirmek amacıyla ikinci el piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve para piyasası araçlarına yatırım yapabilirler.
  4. Bir yıldan kısa vadeli olanlar için özsermayelerinin yarısını, bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için özsermayelerinin iki katını aşmamak kaydıyla borçlanabilirler.
  5. Türkiye’de kurulu şirketlere yatırım yapmak üzere yurtdışında kurulu girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilirler. Ancak bu yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması gerekmektedir.
  6. Türkiye’deki girişim sermayesi faaliyetlerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti vermek üzere yurtiçinde ve yurtdışında kurulu danışmanlık şirketlerine ortak olabilirler.
  7. Yurtiçinde kurulu portföy yönetim şirketleri ile yurtdışında kurulmakla birlikte faaliyet kapsamı sadece yurtiçinde kurulu girişim şirketleri olan portföy yönetim şirketlerine ortak olabilirler.