Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi | Pardus Girişim