Skip to content Skip to footer

Yatırım Stratejilerimiz

Büyüme hedefi bulunan, sektöründe öncü, başarılı, sürdürülebilir ve global hikayesi bulunan jeopolitik ve konjonktürel değişimlere ayak uydurabilecek şirketlere sermaye ve proje bazlı yeniden yapılandırma ve satın almalar şeklinde yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Mevcut Yatırımlarımız

Yatırımlarımız | Pardus Girişim

Şirket Hakkında Genel Bilgi: DMR Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret AŞ’nin üretim operasyonlarını yürütmek üzere 2005 yılında kurulmuş olup, Samandıra/Sancaktepe’de bulunan 3600 m2 kapalı alana sahip fabrikasında başlıca simit, poğaça, açma börek gibi pişmiş yarı pişmiş ürün imalatı ve satışı faaliyetleri ile iştigal eden unlu mamüller tedarikçisi olup, ambalajlı donuk ürünler ihracatında da her geçen yıl ciroları artırmaktadır.

  • Yatırım Tarihi: 21.12.2021
  • Pay Oranı: %4,88
  • Yatırım Tutarı: 45.000.000 TL
  • Yatırım Sonrası Ortaklık Yapısı:
Yatırımlarımız | Pardus Girişim

Şirket Hakkında Genel Bilgi: Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, 2016 yılında Ankara’da kurularak yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket İzmir/Ödemiş ilçesinde yer alan 4,8 MW kurulu gücündeki biyogaz tesisi ile büyükbaş hayvan atığı ile çeşitli bitkisel/hayvansal girdileri (mısır silajı, patates yeşili vb.) kullanarak elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Arf Bio Ödemiş’te bulunan biyogaz tesisinde organomineral gübre üretim tesisi yatırımına da başlamış olup, gübre tesisi ile birlikte mevcut tesisi entegre bir yapıya kavuşmuştur.

 
Yatırımlarımız | Pardus Girişim

Şirket Hakkında Genel Bilgi: Turknet 1995 yılında kurulmuş olup, telekom pazarında bireylere ve çeşitli büyüklükteki kurumlara telefon, toplu internet, Özel Sanal Ağ (IP MPLS VPN), veri merkezi ve barındırma hizmetleri sunmaktadır. Yerel, ulusal ve uluslararası bağlantılar için büyük ölçekli fiber optik kablo tesis yatırımları ile yüksek kalite ve güvenilirlikli hizmet sunmayı hedeflemektedir.

 
 
Yatırımlarımız | Pardus Girişim
Şirket Hakkında Genel Bilgi: Erham Enerji 2013 yılında kurulmuş olup, ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, işletmelere kiralamak, üretilen elektrik enerjisinin müşterilere satışını sağlamaktır. Şirket yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinden elektrik üretimi alanında faaliyet göstermekte olup mevcut durumda Isparta, Muğla/Fethiye ve Niğde’de yer alan Güneş Enerjisi Santralleriyle temiz, kaliteli ve yeterli düzeyde enerji temini hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.