Skip to content Skip to footer

Yatırım Stratejilerimiz

Büyüme hedefi bulunan, sektöründe öncü, başarılı, sürdürülebilir ve global hikayesi bulunan jeopolitik ve konjonktürel değişimlere ayak uydurabilecek şirketlere sermaye ve proje bazlı yeniden yapılandırma ve satın almalar şeklinde yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Mevcut Yatırımlarımız

Yatırımlarımız | Pardus Girişim
Şirket Hakkında Genel Bilgi: DMR Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret AŞ’nin üretim operasyonlarını yürütmek üzere 2005 yılında kurulmuş olup, Samandıra/Sancaktepe’de bulunan 3600 m2 kapalı alana sahip fabrikasında başlıca simit, poğaça, açma börek gibi pişmiş yarı pişmiş ürün imalatı ve satışı faaliyetleri ile iştigal eden unlu mamüller tedarikçisi olup, ambalajlı donuk ürünler ihracatında da her geçen yıl ciroları artırmaktadır.
  • İlk Yatırım Tarihi: 21.12.2021
  • Pay Oranı: %4,69
  • Yatırım Tutarı: 52.926.973 TL
Yatırımlarımız | Pardus Girişim
Şirket Hakkında Genel Bilgi: Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, 2016 yılında Ankara’da kurularak yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket İzmir/Ödemiş ilçesinde yer alan 4,8 MW kurulu gücündeki biyogaz tesisi ile büyükbaş hayvan atığı ile çeşitli bitkisel/hayvansal girdileri (mısır silajı, patates yeşili vb.) kullanarak elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Arf Bio Ödemiş’te bulunan biyogaz tesisinde organomineral gübre üretim tesisi yatırımına da başlamış olup, gübre tesisi ile birlikte mevcut tesisi entegre bir yapıya kavuşmuştur.
Yatırımlarımız | Pardus Girişim
Şirket Hakkında Genel Bilgi: Turknet 1995 yılında kurulmuş olup, telekom pazarında bireylere ve çeşitli büyüklükteki kurumlara telefon, toplu internet, Özel Sanal Ağ (IP MPLS VPN), veri merkezi ve barındırma hizmetleri sunmaktadır. Yerel, ulusal ve uluslararası bağlantılar için büyük ölçekli fiber optik kablo tesis yatırımları ile yüksek kalite ve güvenilirlikli hizmet sunmayı hedeflemektedir.
Yatırımlarımız | Pardus Girişim
Şirket Hakkında Genel Bilgi: ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (eski ünvanı Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ) 2013 yılında kurulmuş olup, ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, işletmelere kiralamak, üretilen elektrik enerjisinin müşterilere satışını sağlamaktır. Şirket yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinden elektrik üretimi alanında faaliyet göstermekte olup mevcut durumda Isparta, Muğla, Niğde, Ankara, Konya ve Mersin’de yer alan Güneş Enerjisi Santralleriyle temiz, kaliteli ve yeterli düzeyde enerji temini hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yatırımlarımız | Pardus Girişim
Şirket Hakkında Genel Bilgi: Non Nocere, 20.12.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil olunarak kurulmuştur. Bir cerrahi eğitim platformu olan Non Nocere, sanal bir anatomi ve patoloji laboratuvarı ve çok yönlü bir özel ders ortamı sağlayan ve cerrahi eğitimi geliştirme vizyonuyla herhangi bir eğitim müfredatına ek olabilecek sanal bir ameliyathaneden oluşmaktadır. Non Nocere Projesi’nin oluşturulma gerekçesi, cerrahi eğitim kalitesinin yükseltilmesi, uygun maliyetlerle eğitim fırsatlarının yaratılması, cerrahi eğitimdeki gelişimin ve performansın daha ölçülebilir hâle getirilmesi, cerrahi eğitim alan hekimlerin bilgi, beceri ve tecrübelerinin artırılması ve merkezi olmayan bir eğitimin mümkün kılınması amacıyla ülkemizde ve Dünya’da katma değeri yüksek bir çözüm üretmektir. Bu bağlamda tıp alanında öncelikli olarak cerrahi eğitimde sanal gerçeklik (SG) teknolojisi kullanan bir eğitim platformu geliştirilmiştir.
Yatırımlarımız | Pardus Girişim
Şirket Hakkında Genel Bilgi: Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-Investment 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ana yatırım stratejisi; Türkiye’de ve (mevzuatın izin verdiği ölçüde) yurt dışında sürdürülebilir büyüme, yüksek karlılık ve nakit yaratma potansiyeli olan, kendine özgü alanlarda rekabetçi ürün, hizmet veya teknoloji sağlayan, yerel ve global pazarda lider olmayı hedefleyen girişim şirketlerine ve bu amaçla kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonlarına ortak olarak, bu şirketlerin ve fonların yıllar içindeki değer kazancından fona getiri sağlamaktır. Fon, temel strateji olarak diğer girişim sermayesi yatırımcıları ile beraber yatırım (co-investment) yapmayı hedeflemekle birlikte, fırsat olarak görülen likiditesi yüksek (IPO öncesi) fırsatları da değerlendirebilecektir.