Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile esas sözleşmemizin hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Kar Dağıtım Politikası | Pardus Girişim