Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bağış Politikası

Genel Kurul’un Şirket ana sözleşmesi ile paralel şekilde belirleyeceği sınırlar dahilinde kalmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar dahilinde Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili düzenlemelerini dikkate alarak, şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal ve çevresel sorunlara duyarlılık arz eden, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan, toplumsal gelişimi desteklemeyi amaçlayan bağış ve yardımlar yapabilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir. Şirket bağış ve yardımları belli bir miktarı vakfa özgülemek suretiyle çeşitli amaçlarla vakıf kurarak veya kişi ve /veya kurumlara doğrudan vererek bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılan bağış ve yardımlar hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarına detaylı bilgi verilir.

Bağış Politikası | Pardus Girişim