Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bilgilendirme Politikası

A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (Şirket) Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili diğer kanun, uygulama ve iş kuralları doğrultusunda ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, pay sahipleri, yatırımcılar ve çalışanlar başta olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde ilan ederek, sürekli, etkin ve açık bir iletişimle ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle paylaşmaktır.

Bilgilendirme Politikası | Pardus Girişim